February 23, 2024

Werken in het buitenland

Mede door COVID-19, zien veel werkgevers in dat remote of thuis werken eigenlijk best positief uitpakt. Steeds meer werkgevers zien potentie in het buitenland en gaan mee in Het nieuwe werken, om jong talent aan te trekken en te behouden.En met deze ontwikkelingen in mind is Sweet Spot Abroad gestart. Sweet Spot Abroad bouwt een brug tussen de nieuwe generatie professionals en hun werkgevers. Dit doen we door middel van een combinatie van ontwikkeling en werken in het buitenland. Werknemers krijgen de kans hun baan mee te nemen naar het buitenland om zichzelf te ontwikkelen, te werken en te groeien. Dit kan voor een periode van 1-5 maanden. Je kunt hier meer over het Sweet Spot Abroad concept lezen: vanuit het oogpunt van de werkgever en vanuit het oogpunt van de werknemer. Welke gevolgen brengt een traject als deze met zich mee kijkend naar belasting en arbeidsrecht? En wat komt hier nog meer bij kijken?Wij zochten het voor je uit!
We hebben Spanje hierbij als voorbeeldland gekozen.

Immigratie bij werken in het buitenland
Inwoners van de Europese Unie hebben geen werk of verblijfsvergunning nodig als ze gaan werken binnen de EU. Als je geen EU-nationaliteit hebt of je wordt uitgezonden buiten de EU dan heb je wel een verblijfsvergunning nodig. De website voor lokale immigratieautoriteiten van het desbetreffende land, vertelt je meer over de specifieke regels hiervan.Conclusie immigratie: geen consequenties als je de EU-nationaliteit hebt.

Belasting bij werken in het buitenland
Een belangrijke vraag richt zich op het betalen van belasting als je gaat werken in het buitenland. Want aan welke overheid betaal je belasting? Betaal je belasting in het thuisland of in het buitenland?Het woonland (Nederland) mag belasting heffen, tenzij de dienstbetrekking wordt uitgeoefend in het werkland (Spanje). In algemene zin geldt: Als je als werknemer minder dan 183 dagen in Spanje verblijft en je loon wordt niet betaald door een werkgever uit Spanje, dan krijgt Nederland het heffingsrecht. Dit betekent dat je dan gewoon belasting betaalt in Nederland. Als je over de 183 dagen heen komt, betaal je belasting in Spanje. Voor een aantal aandachtspunten en een goed praktijkvoorbeeld, raden we je aan de white-paper te lezen.Conclusie belasting: geen consequenties als je minder dan 6 maanden in het buitenland woont en werkt.

Sociale zekerheid bij werken in het buitenland
Als een werknemer gaat werken in het buitenland (in legal terms ook wel ‘uitzending’ genoemd) en daar vanuit huis of een co-working gaat werken, moet er een overeenkomst worden opgesteld. Hierin moet staan dat de werknemer wordt uitgezonden naar de specifieke werklocatie in het buitenland. In dit geval blijft de werknemer gewoon sociaal verzekerd in Nederland. Een A1-verklaring moet worden aangevraagd: een eenvoudig en kosteloos proces.Conclusie sociale zekerheid: geen consequenties.

Arbeidsrecht bij werken in het buitenland
Als een werknemer via een bedrijf tijdelijk in Spanje gaat werken, dan blijft de Nederlandse arbeidsovereenkomst in stand. Het Nederlandse arbeidsrecht zal dan van toepassing blijven op de arbeidsrelatie. Voor uitgebreide informatie en een praktijkvoorbeeld kun je de white-paper raadplegen.Conclusie arbeidsrecht: geen consequenties als de werknemer gewoon onder het huidige contract blijft werken.

Algemene zaken
Om de tijd in het buitenland, voor zowel werkgever als werknemer, soepel te laten verlopen is het belangrijk een aantal zaken met elkaar te bespreken en deze vervolgens op papier te zetten. Vermeld bijvoorbeeld de duur van het werken in het buitenland, de standplaats, de huisvesting en de terugkeer naar het thuisland. Dit voorkomt onduidelijkheden!Waar moet je nog meer rekening mee houden als je gaat werken in het buitenland?
Biedt je verzekeringspakket voldoende dekking?Hoe ziet de werkplek eruit en wie is hier verantwoordelijk voor?Is er een community of groep aanwezig waar je terecht kunt met eventuele vragen tijdens je verblijf in het buitenland?Heb je ook nagedacht over het gebruiken van de tijd in het buitenland, voor het ontwikkelen van jezelf op professioneel en persoonlijk gebied? En zijn hier kosten aan verbonden? Verder kun je voor meer informatie en verschillende praktijkvoorbeelden de white-paper raadplegen!Download de white-paper op onze pagina voor werkgevers!
Heb je nog andere vragen?Wij vinden het onwijs leuk je te woord te staan!Vul het contactformulier hieronder in en wij nemen contact met je op.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van Sweet Spot?

Plan een belletje

Hallo! Ik ben Joost en ik sta klaar om je te helpen. Plan hieronder een vrijblijvend belletje van 15 minuten in.
Gesprek plannen